Hizmetlerimiz

 • Kuruma Özel, Proaktif Yaklaşım
 • G.T.İ.P. Tespiti, Bağlayıcı Tarife Mekanizması
 • Vergiler ve Tarife Dışı Önlemler(Ticaret Politikası Önlemleri)
 • Vergi Muafiyetleri, Teşvikler
 • Dolaylı Vergiler(K.D.V., Ö.T.V., K.K.D.F. vb.)
 • Cezalar, Uzlaşma, Hukuki Süreç
 • Menşe Kazanma Kuralları
 • Gümrük Kıymeti, Royalti ve Lisans
 • Dahilde İşleme Rejimi
 • Yatırım Teşvik Mevzuatı
 • Onaylanmış Kişi Statüsü
 • Geçici İthalat Rejimi
 • Ürün Güvenliği ve Standardizasyon Mevzuatı
 • Antrepolarda Yapılabilecek Katma-Değerli Faaliyetler
 • Nihai Kullanım Teşvikleri
 • Hızlı Kargo Uygulamaları
 • Yatırım Kararı Alınmasından Yatırım’ın Finalize Olup Faaliyete Geçmesine Kadarki Tüm Aşamalarda Analiz ve Planlama
 • Türkiye’de Yerleşik Olmayan Firmalar Adına Gümrüklü Depolama
 • Türkiye-Gümrüklü Depo-Yurtdışı Arasında Alım/Satım İşlemleri
 • Tüm Gümrük Rejimlerinde, Türkiye’de 9 Farklı Bölgede, Kritik Performans Göstergeleri’ne Bağlı Gümrükleme
 • Gümrükleme Operasyonları 7/24 Canlı Track&Trace; Sistemi
 • 7/24 Online Arşiv
 • Genel ve Kuruma Özel Kritik Performans Gösterge Raporları
 • Genel ve Kuruma Özel Maliyet Raporları
 • Kurum ERP-Ekin ERP Arasında Tam Entegrasyon(Operasyon ve Muhasebe-Finansman)
 • 7/24 Mevzuat Bankası
 • 7 Genel ve Kuruma Özel Sirküler
 • Kuruma Özel, Proaktif Yaklaşım
 • Uluslararası Ticaret Süreçlerinde SWOT Analizi
 • Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü(YYS)
 • Serbest Ticaret Anlaşmaları
 • Serbest Bölge Uygulamaları
 • Alım/Satımlarda Teslim Şekilleri(Incoterms)
 • Intercompany Alım/Satımlarda Transfer Fiyatlandırması Kapsamında Eşya Kıymeti
 • Alım/Satımlarda Ödeme Şekilleri, Borç-Alacak Dekontu Uygulamaları
 • Avrupa Birliği Gümrük ve Vergi Mevzuatı
 • A.B.D. Gümrük ve Sınır Güvenliği Mevzuatı
 • Dünya Ticaret Örgütü Düzenlemeleri
 • Uluslararası Anlaşmalar
 • Taşıma ve Sigorta Sözleşmeleri
 • Damping/Anti-Damping Uygulamaları’nda Çözüm Ortaklığı
 • Haksız Rekabet/Sübvansiyon Uygulamaları’nda Çözüm Ortaklığı
 • Kuruma Özel, Uyum Denetimi
 • Kurumun Sonradan Kontrol’e Hazırlanması
 • Sonradan Kontrol Sürecinde Çözüm Ortaklığı
 • İhracat Kontrolü-A.B.D. ve Almanya İhracat Kontrol Mevzuatı
 • Lojistik Hizmet Sağlayıcı’larla İlişkilerde Çözüm Ortaklığı

 • Müşavirlik, Danışmanlık ve Denetim Hizmeti Sunduğumuz Alanlarda Genel ve Kuruma Özel Eğitim Programları
 • Yabancı Dil’e Hakim Çalışanlarla Kurumun Kendi Yerinde Yarı veya Tam Zamanlı Uluslararası Ticaret Operasyonunun Yürütülmesi

 • Uluslararası Ticaret Süreçlerinde Gerekli Olacak Resmi ve Yarı-Resmi Belgelerin Temini